SOTY ry

Suomen Orofakiaalisen Terapian Yhdistys

SOTY ry on Suomen Orofakiaalisen Terapian Yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää oraalimotorista kuntoutusta.

Suomessa suun ja kasvojen alueen lihasliikkeiden eli oraalimotoriikan häiriöiden tutkiminen ja kuntoutus tapahtuu perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja/tai yksityisten palveluntuottajien toimesta.
Suun ja kasvojen alueen motoriikan häiriöiden asiantuntijoina voivat toimia mm. puheterapeutit, foniatrit eli
puhe- ja äänihäiriöiden erikoislääkärit, korva- nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärit, oikomishoidon erikoishammaslääkärit (hammaslääkärit, suuhygienistit), perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkärit, plastiikkakirurgit ja fysio- ja toimintaterapeutit.

Yhdistys

Mitä tarjoamme

Yhdistys tarjoaa tietoa ja tukea terapia-alalla toimiville henkilöille ja yhteisöille

  • Seuraamme ja edistämme alan näyttöön perustuvaa tutkimusta ja tiedotamme siitä jäsenistölle.
  • Teemme yhteistyötä alan ulkomaisten järjestöjen kanssa ja tuemme jäsenistömme osallistumista kansainvälisiin koulutustilaisuuksiin.
  • Järjestämme vuosittain oraalimotorisiin ongelmiin liittyvää koulutusta.
  • Toiminnasta tiedotetaan jäsenkirjeillä ja kotisivuilla

Koulutus

SOTY ry:n tehtävänä on edistää suomalaista oraalimotorista kuntoutusta ja toimia alalla työskentelevien henkilöiden ja yhteisöjen välisenä yhdyssiteenä ja tiedonväylänä.

  • Oraalimotorisen kuntoutuksen edistäminen
  • Tapahtumien järjestäminen alan ammattilaisille
  • Koulutustilaisuuksien järjestäminen alan ammattilaisille

HALUATKO LIITTYÄ JÄSENEKSI?